Кои сме ние

Основната дейност на Техникъл Съпорт ЕООД  е Продажба на стоки, поддръжка , асемблиране  , изграждане и сервиз на компютри и компютърни системи,  мрежи  и системи за сигурност. Наши партньори са фирми като „Мост Компютърс“    „Анди БГ “  „Сектрон “    

Наши клиенти са , както крайни юридически и физически лица така и  организации като : „ТП на НОИ- Монтана“, РЗИ-Монтана , МБАЛ “Стамен Илиев“ , МБАЛ“Сити Клиник – Свети Георги“ , Учебни заведения и др.

Философия

Ние работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им предлагаме продукти с доказано качество, което е обезпечено с професионализъм, 10 годишна история и опит, амбиция за иновативност и прилагането на висок стандарт във всички наши дейности.

Визия

Визията за развитието на Техникъл Съпорт ЕООД е свързана с позиционирането на Дружеството като модерено , надеждно и отговорно, активно работещо за развитие в областта на Охранителните системи .

Политика

Осигуряване приоритет на качеството в дейността на Техникъл Съпорт ЕООД; Качествени продукти и услуги и постигане на пълното им съответствие с изикванията на клиентите и нормативните изисквания; Постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологи; Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици.